Woman%20Checking%20Data%20on%20Tablet_ed

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Posiadamy doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych zdobyte w obsłudze naszych klientów. Oferujemy kompleksowe wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz wsparcie powołanego w organizacji Inspektora Ochrony Danych wówczas służymy mu wsparciem i wiedzą w wykonywaniu codziennych obowiązków. 

Usługi świadczymy zdalnie, w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta. 

Zapraszamy do kontaktu wówczas przedstawimy szczegóły dotyczące naszej oferty. 

We have experience in the field of personal data protection gained in servicing our clients. We offer comprehensive performance of the duties of Data Protection Officer and support of the Data Protection Officer appointed in the organization then we provide him with support and knowledge in the performance of daily duties.

 

We provide services remotely, at the client's premises or at the place indicated by the client.

 

Feel free to contact us and we will present details about our offer.