top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Frankowa uchwała Sądu Najwyższego - co wnosi ?

7 maja 2021r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (III CZP 6/21), w której powielił pewne poglądy i wypowiedział się w kilku tematach. Uchwała ma moc zasady prawnej. Co konkretnie jednak wnosi niniejsza uchwała? Sąd stwierdził:


,,Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną"

- postanowienia bezskuteczne względem konsumenta są takie od samego początku. Dopiero zgoda konsumenta na przywrócenie ich skuteczności może to spowodować. Podkreślenia wymaga, że musi ona być świadoma i wolna.


,,Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

- Sąd opowiedział się za zastosowaniem teorii dwóch kondykcji. Każda ze stron zgłasza żądanie zwrotu odrębnie, bez automatycznego kompensowania przez sąd.


Ponadto w ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że bank nie może domagać się świadczenia do czasu definitywnego upadku umowy. Więcej informacji znajdziemy w treści pisemnego uzasadnienia, które nie jest jeszcze udostępnione.


http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1489-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne
Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page