top of page
  • The Attorney Kancelaria adwokacka

Google Analytics - a Rodo i transfer danych do USA.

Google Analytics to bardzo popularne narzędzie analityczne stosowane przez właścicieli stron internetowych w celu śledzenia ruchu. Samo narzędzie jest udoskonalane, aby ograniczyć dane, które są za jego pomocą przetwarzane. Niemniej zbierane są za pośrednictwem Google Analytics adresy IP. Hosting tej usługi znajduje się na terenie USA co w obecnej sytuacji prawnej może stanowić naruszenie przepisów Rodo. Google w stosunkach ze swoimi klientami jest podmiotem przetwarzającym. Istnieją możliwości ustawienia zasad korzystania z tej usługi, a sam google wprowadza dodatkowe środki techniczne i organizacyjne.

Pierwsze problemy pojawiły się, gdy austriacki organ ochrony danych orzekł, że transfer danych do USA, który odbywa się w związku z korzystaniem z tej usługi jest niezgodny z prawem, pomimo że spółka na której stronie działa usługa i Google zawarły standardowe klauzule umowne. Francuski organ ochrony danych uznał, że korzystanie z tego narzędzia jest niezgodne z Rodo. Decyzja ta została wydana, ponieważ organ doszedł do wniosku, że funkcja animizacji adresu IP jest opcjonalna i nie ma zastosowania do wszystkich transferów. Ponadto nie jest jasne w którym momencie następuje skracanie adresu czy przed transferem czy po jego dokonaniu. Uznano, że Google nie zastosował odpowiednich środków organizacyjnych, aby zapewnić brak dostępu służb wywiadowczych USA do tych danych. W ocenie francuskiego organu mamy tutaj naruszenie art. 44 i 49 Rodo.

Podsumowując stosowanie standardowych klauzul umownych nie rozwiązuje sprawy transferu danych, który jest dokonywany przy pomocy Google Analytics. Brak wdrożenia innych środków organizacyjnych i technicznych, które zabezpieczają transfer do USA staje się problematyczny. Z pewnością będzie to miało wpływ na prace nad porozumieniem Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych. To porozumienie ma uregulować zasady ochrony prywatności w sytuacji transferu danych z EOG do USA. Niemniej polski organ nie badał kwestii działania usługi Google Analytics, tym samym nie uznał, że narusza Rodo. Niemniej niemiecki organ i holenderski tez obecnie pracują nad tym zagadnieniem.

bottom of page