top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Istotne znaczenie współpracy z organem nadzoru – Rodo (kary)

W ostatnim czasie nałożone zostały przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kary w związku z brakiem współpracy tych podmiotów z organem nadzoru. Przez brak współpracy rozumiemy nie odpowiadanie na pisma kierowane przez organ, utrudnianie w inny sposób wykonywania czynności kontrolnych. Zgodnie z przepisami administrator zobowiązany jest do współpracy z organem nadzoru bez względu na to czy zobowiązany jest powołać Inspektora Ochrony Danych czy też nie.

Za co nałożono kary?

Pierwsza kara nałożona została za kilkukrotne dokładnie trzykrotne nieodpowiadanie na pisma Urzędu Ochrony Danych Osobowych i utrudnienie, a właściwie uniemożliwienie rozpatrzenia przez organ złożonej skargi. Druga kara nałożona została nałożona na przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek, który samodzielnie zgłosił naruszenie w postaci utraty dostępu do danych jakie miało miejsce w jego placówce. W tym przypadku przedsiębiorca kilkukrotnie nie odebrał korespondencji od organu uniemożliwiając mu rozpatrzenie sprawy. Te kary zostały nałożone w wysokości do 15 tysięcy złotych. Wyższą karę w wysokości 100 tysięcy złotych czyli maksymalną dla organu publicznego nałożono na Głównego Geodetę, który uniemożliwił przeprowadzenie w pełnym zakresie kontroli przez organ nadzoru. Główny Geodeta odmówił przeprowadzenia kontroli dotyczącej numerów ksiąg wieczystych, bowiem w jego ocenie nie stanowią one danych osobowych. Przeciwne stanowisko zajął organ nadzoru uznając je za dane osobowe. Kontrola miała dotyczyć również udostępniania danych przez Geoportal. Jak podkreślił urząd nałożone kary miały być sygnałem, że lekceważenie obowiązku współpracy z organem również stanowi naruszenie, które podlega karze administracyjnej.

Kiedy nakładana będzie kara za brak współpracy?

Nie zawsze dojdzie do nałożenia kary jak wynika z genezy nałożonych kar musi to być kilkukrotne unikanie kontaktu i uniemożliwienie rozpatrzenia skargi czy zgłoszenia. Dotyczyć to będzie przypadków gdy działanie podmiotu będzie powodować wydłużenie postępowania prowadzonego z przez organ nadzoru i powodować będzie naruszenie praw osób fizycznych, których dotyczy zgłoszenie lub skarga.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page