top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Jakie zmiany prawne przynosi 2021r.?

W związku z tym, że mamy już 2021r. dziś zestawienie informacji jakie zmiany prawne wraz z nowym rokiem zostaną wprowadzone.
1. Zmiany w prawie podatkowym o nich mówiłam już w dwóch filmach opublikowanych na kanale.

2. Wyższa płaca minimalna zgodnie z nowymi przepisami wyniesie w 2021r. - 2,8 zł brutt , minimalna stawka godzinowa wyniesie 18, 30 zł wprowadza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.09.2020 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

3. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 20201r. między innymi zwiększony wskaźnik waloryzacji tym samym 1250 zł (wzrost 50 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Na przełomie kwietnia i mają ma być również realizowane wypłaty tzw. 13 emerytury.

4. Zmiany w dowodach osobistych od sierpnia we wszystkich krajach UE obowiązywać będą dowody, które zawierać będą dwa odciski palców.

5. Zmiany dla kierowców - będzie możliwa rejestracja pojazdu w salonie samochodowym zamiast w wydziale komunikacji.

6. Prawo budowlane przede wszystkim chodzi o nowe przepisy dotyczące energooszczędności budynków. Wprowadzone zostają nowe zasady, standardy energetyczne budynków.

7. Doręczenia elektroniczne od 2021 za sprawą ustawy z 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych dla chętnych którzy złożą taki wniosek możliwa będzie komunikacja elektroniczna, e- korespondencje ma bezpłatnie obsługiwać poczta polska.

8. Nowe prawo zamówień publicznych liczne zmiany o tym mówię w cyklu poświęconemu temu na kanale zapraszam zainteresowanych

9. Zmiany w prawie konsumenckim – przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność będą korzystać z praw przysługujących konsumentom czyli np. mogą odstąpić od umowy, zgłosić rękojmię za wady, prawo do powoływania się na wystąpienie tzw. klauzul abuzywnych.

10. Zmiany w zabezpieczeniach prowadzenia transakcji w sytuacji płatności kartą za zakupy w internecie. Zmiana to efekt dyrektywy unijnej PSD2 wdrożonej w Polsce ustawą o usługach płatniczych, nakładającej obowiązek stosowania tzw. silnego uwierzytelnienia, które wymaga dodatkowej weryfikacji tożsamości użytkownika.Tym samym płacąc karta trzeba będziecie podać dane karty: numeru karty, daty ważności, kodu CVC2/CVV2, Kodu 3D Secure - z SMSa i PIN-u do karty.

11. Raportowanie umów o dzieło czyli obowiązek płatnikowi składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło, zgłaszanie do ZUS każdej zawartej umowy o dzieło, jeżeli zostanie zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego (dodany przez art. 22 pkt 1 ustawy z 31 marca 2020 r. w sprawie COVID-19).


Instagram- rychlik.lawoffice

Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page