top of page
  • Daria Rychlik

Korzystanie z ChatGPT i kontrowersje związane z przetwarzaniem danych osobowych

#chatGPT

ChatGPT czyli opracowany przez firmę OpenAI chatbot wykorzystywany do rozmowy z użytkownikiem czyli rozwijanie sztucznej inteligencji jest w ostatnim czasie przedmiotem wielu kontrowersji i dyskusji. Sytuacja jest dynamiczna, bowiem po tymczasowej blokadzie przez włoski organ ochrony danych osobowych (Garante Per la Protezione Dei Dati Personali), teraz również hiszpański organ ochrony danych osobowych ( Agencia Espaniola Proteccion Datos) wszczął postępowanie pod kątem zgodności ChatGPT z europejskimi przepisami ochrony danych. Sprawa ChatGPT będzie też przedmiotem prac Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. W tym celu utworzono specjalną grupę zadaniową.


Sprawa przed włoskim organem ochrony danych...

Włoski organ ochrony danych ogłosił decyzję o wstrzymaniu tymczasowym korzystania z ChatGPT we Włoszech. Włoski organ wyznaczył firmie OpenAI terminy na wprowadzenie jego wymagań. Do wymagań włoskiego organu nadzoru należy:

- do 30.04.2023r. -OpenAI będzie musiało przygotować i udostępnić na swojej stronie przejrzystą informację wyjaśniającą metody i logikę przetwarzania danych niezbędnych do funkcjonowania ChatGPT, a także prawa przypisane użytkownikom i zainteresowanym stronom niebędącym użytkownikami. Ujawnienie musi być łatwo dostępne i umieszczone w miejscu umożliwiającym jego odczytanie przed przystąpieniem do jakiejkolwiek rejestracji w usłudze. W przypadku użytkowników, którzy łączą się z Włoch, informacje muszą zostać przedstawione przed zakończeniem rejestracji i należy pobrać oświadczenie dotyczące wieku użytkownika.

- organ nakazał zmianę podstawy prawnej przetwarzania czyli wyeliminowania powołania się na umowę i zmiany na konieczność pozyskania zgody.

- organ oczekuje od firmy udostępnienia narzędzi do realizacji praw użytkowników wynikających z Rodo.

-do 31.05.2023r. przedłożenie prze firmę planu działania obejmującego najpóźniej do 30.09.2023r. wdrożenie systemu weryfikacji wieku, który może uniemożliwić dostęp użytkownikom poniżej trzynastego roku życia oraz osobom niepełnoletnim, w przypadku których brakuje zgody rodziców.

- do 15.05.2023r. przeprowadzenie kampanii informacyjnej w radiu, telewizji, prasie i Internecie, aby informować ludzi o wykorzystaniu ich danych osobowych w celu szkolenia algorytmów.


Sprawa przed hiszpańskim organem nadzoru....


13.04.2023r. hiszpański organ ochrony danych wszczął postępowanie z urzędu przeciwko amerykańskiej firmie OpenAI. Zgodnie ze stanowiskiem agencji jakie możemy znaleść an ich stronie internetowej agencja jest za rozwojem nowych technologii, niemniej z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa i prywatności użytkowników.


Także w innych krajach np. we Francji temat Chat GPT jest już poruszany. Z pewnością z uwagi na duże zainteresowanie sprawą proces przetwarzania danych będzie musiał być dostosowany do przepisów prawa.bottom of page