top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Nowe prawo zamówień - Umowa o udzielenie zamówienia publicznego

Dziś temat dotyczący konstrukcji umowy o udzielenie zamówienia publicznego w nowym prawie zamówień publicznych. Zgodnie z nową specyfikacją w jej treści należy zamieścić projektowane postanowienia umowne, które zamawiający zamierza wprowadzić do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niemniej jednak należy ją również w całości przygotować, aby podpisać ją z wykonawcą.

Omawiane w filmie elementy umowy:

1. Forma umowy- co do zasady forma pisemna, rygor nieważności .

2. Okres obowiązywania umowy zasadniczo nadal mamy umowy na okres nie dłuższy niż 4 lata i w przypadku umowy której przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Regulacje dotyczące umów na czas nieokreślony są takie same.

3. Zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania zapisów umowy- klauzule abuzywne. Wprowadzenie przykładowych klauzul abuzywnych jakich nie można stosować jest nowością którą wprowadza nowe prawo zamówień publicznych. Oczywiście ten katalog jest tylko przykładowy i tak naprawdę bardzo ogólny.

4. Prawo opcji w umowie.

5. Wypłata zaliczki i wynagrodzenia.


Zapraszam do komentowania i zadawania pytań:

Instagram @rychlik.lawoffice nowe informacje prawne

Facebook https://www.facebook.com/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/?modal=admin_todo_tour

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page