top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Nowości w ochronie danych osobowych

Dzisiejszy wpis na blogu dotyczy istotnej praktycznej części stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Działające w państwach UE organy ochrony danych osobowych wydają decyzje o nałożeniu kar na podmioty działające na ich terytorium za naruszenie zasad unijnego rozporządzenia i przetwarzania danych. Ich analiza jest ważnym elementem kształtującej się praktyki jego stosowania.


Najnowsze decyzje i nałożone kary:

  1. Belgia- narodowy organ ochrony danych nałożył karę w wysokości 20 000 euro na firmę Proximus działającą w rynku usług telekomunikacyjnych. Firma wydała książkę telefoniczną. Podczas przetwarzania danych do tej publikacji naruszyła przepisy o ochronie danych. Klient firmy, którego dane zostały opublikowane w książce zgłosił wniosek o skorzystanie z prawa usunięcia jego danych, firma zapewniła go że dane zostały usunięte, jednak jak okazało się kilka miesięcy pózniej dane wciąż pozostawały w publikowanej książce. Organ uznał naruszenie zasad z art. 5, 6, 7 , 24 oraz 12 i 13 rodo.

  2. Norwegia- organ organ ochrony danych nałożył karę w wysokości ponad 37 000 euro na organ władzy publicznej - administracji dróg za przetwarzanie danych niezgodnie z celem dla jakiego zostały zebrane. Dane z kamer monitoringu zapisywały obraz, który miał dotyczyć incydentów z udziałem pracowników, współpracowników mających miejsce kilka miesięcy wcześniej.

  3. Węgry- organ organ ochrony danych nałożył karę w wysokości 4,5 mln forintów na węgierskiego wydawcę czasopisma Forbes. Sprawa dotyczyła publikacji listy najbogatszych węgrów oraz biznesów rodzinnych. Organ nałożył karę za naruszenie art. 6 ust.1f nie powiadomienie osób z listy o wynikach uzasadnionej oceny interesów własnych, nie przekazano informacji o prawie wniesienia sprzeciwu i przysługującym tym osobom prawach. Organ uznał, że publikacja pełnego imienia i nazwiska tych osób powinna mieć miejsce jeżeli jest ku temu wystarczająco ważny powód.


Kontakt ze mną:

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

instagram rychlik.lawoffice

You Tube - Daria Rychlik9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page