top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Obniżka czynszów dla najemców lokali w galeriach

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale w galeriach handlowych o powierzchni powyżej 2 000 m2 od dawna oczekiwali przepisów regulujących kwestię czynszów oczekując przepisów dających im możliwość negocjacji wysokości czynszu w czasie zamknięcia galerii. Dotychczasowe przepisu nie dawały takich możliwości a negocjacje często kończyły się obniżką pod warunkiem przedłużenia umowy najmu. Nie były to korzystne warunki.


Rząd pracował nad zmianami ustawy regulującymi tą kwestię. Sejm uchwalił zmiany ustawy tzw. covidowej i przekazała je do Prezydenta i Senatu. W ustawie dodano art. 15 ze1


„Art. 15ze1 . 1. Wysokość świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej należnych udostępniającemu na podstawie zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, ulega obniżeniu do 20% wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020 r., a w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu – do 50% wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020 r. 6

2. Jeżeli obniżenie wysokości świadczeń, o którym mowa w ust. 1, nie byłoby uzasadnione na podstawie art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, każda ze stron może żądać oznaczenia przez sąd wysokości obniżenia świadczeń uprawnionego, o których mowa w ust. 1. Sąd może, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć wysokość obniżenia świadczeń, sposób ich wykonania lub zmienić okres, w jakim udostępniającemu przysługują świadczenia w obniżonej wysokości.

3. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1, rozumie się powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.”;


Nowa regulacja jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, niemniej nie rozwiązuje ich obecnej sytuacji spowodowanej ostatnim zamknięciem galerii. Zgodnie z ustawą zmiany wchodzą w życie w ciagu 21 dni od dnia ogłoszenia. Tym samym przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać dopiero w przypadku ewentualnego kolejnego zamknięcia.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page