• Daria Rychlik

Obowiązek ,,donoszenia" ZUS czyli projekt Konfident +

Minister Rodziny i Polityki Społecznej jest autorem projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który w lutym pojawił się w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania. W międzyczasie projekt ten zyskał miano Konfident+.
Co takiego kontrowersyjnego zawiera projekt?


Najwięcej kontrowersji wzbudza art. 61a ust.2 zgodnie z którym ,, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pozyskiwać dane i informacje, o których mowa w ust. 1, od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych". Z przepisu wprost wynika, że urzędnicy ZUS badając czy pracownik przebywając na zwolnieniu lekarskim np. nie przebywa na wakacjach będzie mógł takiej weryfikacji dokonać prosząc o informacje np. sąsiadów. Osoby te są zobowiązane do udzielenia takich informacji czyli inaczej mówiąc donieść na sąsiada. Przepis wyraźnie mówi o obowiązku. Za jego niewykonanie można ponieść odpowiedzialność w grę wchodzą art.304 Kodeksu postępowania karnego oraz art. 240 Kodeksu karnego.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pozyskiwać dane i informacje, o których mowa w ust. 1, od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie