top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Ogłoszenie o zamówieniu w pytaniach i odpowiedziach

Gdzie należy zamieścić ogłoszenie o zamówieniu powyżej 130 000 zł?

W zależności o jakiej wysokości zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł netto mówimy, zastosowanie będą miały dwie zasady. Jeżeli będzie to przetarg poniżej progów unijnych ogłoszenie musi być umieszczone w BZP. Oprócz tego może być zamieszczone w inny sposób tj. na portalach, serwisach lub stronie internetowej. Jeżeli będzie to przetarg unijny to oczywiście Dziennik Urzędowy UE , strona internetowa zamawiającego (link lub pdf ogłoszenia).Co możemy uznać za stronę internetową zamawiającego?

Zasadniczo nie ma przepisu w ustawie który doprecyzowuje co możemy uznać za stronę internetową Zamawiającego. Niemniej oprócz standardowego jej rozumienia w przypadku podmiotów publicznych uznać można za taką też BIP pod warunkiem, że to właśnie ta strona będzie wpisana do ogłoszenia o zamówieniu i w SWZ. Jeżeli chodzi o portale i systemy z których korzysta zamawiający to zdecydowanie nie możemy je za takie uznać w przypadku zamówień powyżej progów unijnych.


W jaki sposób sporządzać ogłoszenie w Dzienniki Urzędowym UE w w szczególności czy zawierać w jego treści szczegółowe informacje i listę dokumentów?

W treści ogłoszenia nie musisz dokonywać pełnego opisu kryteriów, zamówienia tak jak zrobiłeś to w SWZ. W samym formularzu zamówienia znajdziesz w sekcji kryteriów udziału do zaznaczenia checkbox w którym odwołujesz się do zapisów w SWZ. Ogłoszenie powinno zawierać krótki opis kryteriów.


Czy dokonując zmiany ogłoszenia pierwotnego trzeba je zamieścić na stronie?

Czytając przepisy ustawy a szczególnie te dotyczące oczywiście obowiązku zamieszczania ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego w mojej ocenie każda zmianę ogłoszenia powinnismy zamieszczać na stronie. Ogłoszenie o zmianie zawiera często bardzo ważne informacje i w mojej ocenie należy do grona dokumentów, które powinny się na stronie znajdować.


Instagram- rychlik.law

Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

74 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page