top of page
  • The Attorney

Otrzymałeś subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0 - czas ja rozliczyć zasady.

W 2020r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Teraz rok po otrzymaniu wypłaty subwencji przyszedł czas na jej rozliczenie. zgodnie z regulaminem wniosek o rozliczenie subwencji trzeba zgłosić w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji.Jak tego rozliczenia dokonać?


Rozliczenia dokonać należy przez sytem bankowości za pośrednictwem banku, w którym rok wcześniej zawarłeś umowe na przyznanie subwencji. Wniosek możesz złożyć samodzielnie lub przez osobę działającą w twoim imieniu w systemie bankowości elektronicznej. Bank powinien udostępnić ci odpowiedni formularz musisz jednak tam wprowadzić dane, które są niezbędne do rozliczenia subwencji.


Umorzenie subwencji?


PFR może podjąć decyzję o umorzeniu subwencji, która otrzymałeś w procentach otrzymanej subwencji, po spełnieniu pewnych warunków, które zostały zawarte w treści regulaminu programu § 4. Możliwe jest umorzenie subwencji w najwyżej 75 %. 25% należy zwrócić. O wysokości umorzenia będą decydowały podane prze ciebie dane, które podlegają weryfikacji- liczbę Pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę Subwencji Finansowej, wielkość spadku przychodów. Możliwe jest również 100 % umorzenie.


Warunki umorzenia subwencji:


a) dla średnich i małych przedsiębiorstw - 25 % otrzymasz jeżeli prowadzisz działalność 12 miesięcy od uzyskania subwencji, kolejne 25 % maksymalnie w zależności od straty, kolejne maksymalne 25% w zależności od skali zatrudnienia (redukcji)

b) mikro przedsiębiorstw- 25 % otrzymasz jeżeli prowadzisz działalność 12 miesięcy od uzyskania subwencji, kolejne maksymalne 50 % w zależności od skali zatrudnienia (redukcji)


100% umorzenia - trzeba spełniać przesłanki

a) nie zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej w każdym czasie od daty przyznania Subwencji;

b) zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności - wymienione pKD w regulaminie

c) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie (A) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (B) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

d) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page