top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Plan postępowania - kto ma obowiązek go sporządzić?

Plan postępowania obowiązkowo zgodnie z art. 23 ustawy Pzp zobowiązani są sporządzić zamawiający publiczni, jednak nie wszyscy. Inspiracją do tego artykułu były zapytania klientów oraz moje osobiste watpliwości w niektórych wypadkach. Są przypadki, gdy ciężko zakwalifikować podmiot do tej grupy jednoznacznie. Bezwzględnie zgodnie z ustawą plan powinni sporządzić:

a) jednostki sektora finansów publicznych - tutaj mamy odnośnik do ustawy o finansach publicznych - jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej, zus, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, instytucje kultury, w tym te samorządowe, banki państwowe, NFZ, urzędy państwowe (Urząd Dozoru Technicznego),

b) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej czyli spółki cywilne, stowarzyszenie zwykłe, spółka komandytowa, jawna, szkoły, inspekcje, sądy, urzędy kontroli,Inne

podmioty nie mają obowiązku sporządzenia planu. Między innymi spółki prawa handlowego utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego finansowane przez inny podmiot lub nadzorowany przez ten podmiot czyli podmiot z art. 4 pkt 3 Pzp np. spółka zajmująca się odpadami. Nie oznacza to jednak, że podmiot niezobowiązany nie może go sporządzić. Plan sporządzamy zgodnie ze wzorem, który ustanawia rozporządzenie. Trzeba bardzo dobrze przeanalizować do jakiej grupy się zaliczamy, aby ustalić czy należy sporządzić plan czy też nie.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page