top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Pracodawca, a Rodo czyli co można, a co jest zabronione?

W ostatnim czasie Urząd Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się w temacie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę takich jak kwestia wykorzystania danych kontaktowych do pracownika, monitoring w miejscu pracy, monitoring poczty e-mail.Monitoring w miejscu pracy

Jeżeli chodzi o monitoring zasadniczo Urząd wypowiedział się na ten temat już wcześniej więc należy traktować to jako rozwinięcie i podtrzymanie tego stanowiska. Podkreśla się, że zastosowanie monitoringu w miejscu pracy musi mieć wyraźnie określony cel. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zadbania by zastosowane technologie, a więc systemy nagrywania chroniły prywatność pracowników tj. np maskowanie obszaru, który nie jest objęty nadzorem. Obszar nadzoru może obejmować obszar zarówno zakładu pracy we wewnątrz zgodnie z zasadami, których dziś nie wymienię w artykule i obszar zewnętrzny zakładu. Bardzo ważnym obowiązkiem jest umieszczenie oznaczeń obszaru objętego monitoringiem obraz realizacja obowiązku informacyjnego wobec pracowników i dla osób, które odwiedzają siedzibę pracodawcy. Urząd zwraca również uwagę że monitoring nagrywa tylko i wyłącznie obraz, a. nie dźwięk. Uwzględnić należy również jego zasięg tak aby nie obejmował miejsc, które nie są niezbędne do objęcia nagraniem. Na żądanie zgłoszone przez pracownika, pracodawca ma obowiązek udostępnić mu te nagrania, jest to prawo wynikające z Rodo.


Sprawdzanie poczty pracownika

Wielu pracodawców z różnych powodów decyduje się na sprawdzenie poczty służbowej pracownika. bardzo często dokonywano tego nieoficjalnie i bez wiedzy pracownika. Dokonując tego należy jednak uwzględnić przepisy prawa pracy, posiadać wyraźnie określony cel takiej kontroli i nie naruszyć wykonaniem kontroli prywatności pracownika. Podkreśla się, że przed przystąpieniem do kontroli poczty pracownika należy go poinformować o jej celu, zakresie oraz sposobie stosowania monitoringu poczty.


Korzystanie z prywatnych danych kontaktowych pracownika

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu posiadanie prywatnych danych kontaktowych do pracownika takich jak adres e-mail, prywatny numer telefonu czyli danych, które pracodawca pozyskał w procesie rekrutacji nie uprawnia go do ich wykorzystania i kontaktu z pracownikiem np. przebywającym na urlopie, czy po godzinach pracy. Pracodawca chcąc mieć taką możliwość powinien pozyskać od pracownika zgodę. Podkreśla się, że taka zgoda powinna być dobrowolna i w określonym celu.


Zapraszam do komentowania i zadawania pytań:

Instagram @rychlik.lawoffice nowe informacje prawne

Facebook https://www.facebook.com/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/?modal=admin_todo_tour

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page