top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Pracownicze plany kapitałowe, a przetwarzanie Twoich danych przez pracodawcęPrzystępując do pracowniczego planu kapitałowego pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika, niezbędne do realizacji planu i przekazać je do instytucji finansowej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych przez pracodawcę jest art. 6 ust.1c Rodo czyli przepisy o pracowniczych planach kapitałowych. Nie każdy pracownik musi posiadać jednak numer telefonu i adres e-mail w związku z tym, jeżeli nie posiada lub ich nie udostępni pracodawcy nie zostaną te dane przekazane do instytucji finansowej. Wówczas pracownik ma jednak dostęp do systemu teleinformatycznego. Pracodawca powinien zrealizować wobec pracownika obowiązek informacyjny, o którym mowa w art.13 Rodo. Tym samym poinformować między innymi o celu przetwarzania, danych administratora, przysługujących Ci prawach, przekazaniu tych danych.


Jakie dane przekazać może pracodawca do instytucji finansowej?


Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy o PPK do danych identyfikacyjnych należą: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.


instagram rychlik.lawoffice

facebook - link u góry strony

Yotube Daria Rychlik

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page