top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Prawo do informacji na odległość

W związku z obecną sytuacją bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy pewne informacje podawane są za pośrednictwem wideorozmowy, telefonicznie, mailowo. Dotychczas z taką sytuacją głównie mierzyły się banki oraz sektor medyczny. Zwłaszcza sektor bankowy wypracował różne zasady weryfikacji klienta celem wykonania pewnych dyspozycji, realizacji usług.

Najważniejszym punktem jest potwierdzenie w czasie tej rozmowy tożsamości osoby, która zgłasza się z wnioskiem o pozyskanie informacji. Ważne jest również wykorzystanie odpowiedniego sprzętu, wyposażonego między innymi przykładowo w nagrywanie dla celów dowodowych. Pamiętać należy, ż

e jeżeli wykorzystamy sprzęt nagrywający musimy o tym poinformować naszego rozmówcę, który powinien wyrazić an to zgodę. Ponadto nagrywający jako administrator danych osobowych powinien uwzględnić czy jest to dla jego celów konieczne, dokonać takiej analizy. Weryfikacji tożsamości można dokonać zadając osobie konkretne pytania i weryfikując uzyskane odpowiedzi oraz żądając okazania dokumentu tożsamości. Pamietać jednak należy, ze dokonując weryfikacji tożsamości osoby należy pozyskiwać tylko dane niezbędne zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Pytania powinny być dostosowane do przedmiotu naszej działalności, zakresu usług jakie świadczymy i zakresu informacji jakie mamy udzielić. Tylko przykładowo wskazać można, że w czasie tej rozmowy możemy zapytać o nr Pesel, datę urodzenia, drugie imię, imiona rodziców. W przypadku wideokonferencji można podczas jej trwania żądać okazania dokumentu tożsamości, lub innego dokumentu z którego wynika uprawnienie do pozyskania żądanych informacji. Pamiętać jednak należy o zachowaniu poufności podczas takiej rozmowy, aby nie doszło do zapoznania się z tymi informacjami przez osoby trzecie. Informacje mogą również zostać udzielane za pośrednictwem poczty e-mial. Celem prowadzenia takiej korespondencji najlepiej jest uruchomić specjalnie dedykowaną pocztę, do której dostęp mają tylko upoważnione osoby, pracownicy. Należy również sprawdzić kto jest dostawcą tych usług pocztowych oraz jakie stosowane są zabezpieczenia. Dotyczy to również weryfikacji podmiotów, które świadczą na nasza rzecz usługi wsparcia technicznego.


Instagram- rychlik.lawoffice

Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page