• Daria Rychlik

Przetwarzanie danych przez banki i za pomocą aplikacji mobilnych w planie kontroli na 2022r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych upublicznił plan kontroli sektorowych, które przewidział na 2022r.W planie znalazły się banki, które będą kontrolowane pod kątem profilowania danych swoich klientów i potencjalnych klientów w procesie ubiegania się o kredyt oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych.


Profilowanie danych osobowych czyli dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W przypadku banków ma ono zastosowanie w stosunku do osób, które ubiegają się o uzyskanie kredytu. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe banki dokonują oceny zdolności kredytowej klienta lub potencjalnego klienta wraz z pisemnymi wyjaśnieniami. Wykorzystują do tego profilowanie danych analizując pewne, wybrane czynniki na podstawie, których podejmują decyzje. Urząd skupi się właśnie na kontroli przetwarzania danych w ramach profilowania, uwzględniające zmiany prawne w zakresie tego dotyczącym z 2019r. Weryfikacji podlegać zapewne będzie również realizacja przez banki w procesie profilowania zasady minimalizacji danych wyrażonej w Rodo.
Obecnie wiele podmiotów przetwarza dane za pomocą aplikacji mobilnych. Wiele firm tworzy aplikacje, które przetwarzają dane jej użytkowników. Już an etapie ich tworzenia należy uwzględnić przepisy Rodo i zaprojektować ich działanie tak by pozyskiwane przez nie dane, były przetwarzane zgodnie z prawem. Po wdrożeniu aplikacji do użytku należy dbać o bezpieczne przetwarzanie danych jej użytkowników. W miarę rozwoju aplikacji na bieżąco dostosowywać zmiany do obowiązujących przepisów. Obecnie również banki posiadają aplikacje mobilne przy pomocy, których przetwarzane są dane klientów korzystających z usług banku. Tym samym kontrola może obejmować je również w tym zakresie.


13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie