top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Regulamin Komisji Przetargowej - co w treści? przykładowy zapis

Kontynuując cykl poświęcony nowemu prawu zamówień publicznych dziś film na temat tworzenia regulaminu komisji przetargowej pod kątem tego jak go tworzyć na co zwracać uwagę.
tytułem wstępu...

art. 53 ustawy w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne powołanie komisji jest obligatoryjne, natomiast na zamówienia o wartości poniżej progów fakultatywne. Bez zmiennie komisja może mieć charakter stały lub doraźny. Regulamin ma określać zasady pracy komisji.


Przykładowy zapis do pobrania - wyłączenie członków komisji


Przykładowy zapis do regulaminu Komisji
.
Download • 70KB

Co w treści regulaminu?

1. Zapisy dotyczące zasad powołania liczby członków komisji

2. W regulaminie powinny znaleźć się informacje na temat obowiązku zachowania tajemnicy przez członków, bezstronności, obiektywizmu

3. Opis sposobu pracy – w szczególności kto wyznacza termin, miejsce, konieczność sporządzenia protokołu oraz jego treść chociażby minimalna, jaka większością podejmowane są decyzje, co stanie się na wypadek nieobecności poszczególnych członków, sposób głosowania

4. Zapisy dotyczące sytuacji kiedy komisja skorzysta z pomocy biegłego

5. Zapisy dotyczące wyłączenia osób wchodzących w skład komisji

6. Zadania komisji

7. Zakres uprawnień członków komisji

8. Obowiązki członków komisji

9. Zakończenie prac komisji


Link do filmu o konflikcie interesu- https://www.youtube.com/watch?v=xjkxYbhT6L4Instagram- rychlik.lawoffice

Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


48 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page