top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Spółka komandytowo- akcyjna zapomniana i korzystna ?!

Spółka komandytowo- akcyjna to rodzaj spółki czasami bardzo zapomniany, w związku z większą popularnością spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemniej jest korzystnym rozwiązaniem prowadzenia działalności w niektórych przypadkach.


Kilka podstawowych informacji:

- kapitał zakładowy 50 000 zł

- tworzy ją dwóch wspólników - akcjonariusz oraz komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania w sposób nieograniczony

- komplementariuszami i akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną

- spółka posiada statut sporządzony w formie aktu notarialnego


Obecnie zachętą do prowadzenia działalności w takiej formie jest miedzy innymi to, że brak jest składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i komplementariusz może być jednokrotnie opodatkowany. Niemniej w przypadku wypłaty do komplementariusza zysku w ciagu roku może być powodem sporu, składania wyjaśnień do organu podatkowego. Chodzi o kwestię ich opodatkowania podatkiem PIT.


e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

Youtube Daria Rychlik16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page