top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Spółka zoo spółka komandytowa czy opłaca się działać w tej formie prawnej?Czyli zmiany w prawie podatkowym 2021r.


Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 28.10.2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw planowane jest od 2021r. opodatkowanie spółek komandytowych. Na podstawie tego aktu prawnego wprowadzone mają być zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, a więc dotyczy to również spółek zoo sp.k powszechnie funkcjonujących w obrocie prawnym. Spółki komandytowe nie były płatnikiem podatku dochodowego, ponieważ płatnikami tego podatku byli wspólnicy proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Schemat ten był zbliżony do opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ustawa obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

Jak wygląda to obecnie?

Obecnie do końca roku wspólnicy zobowiązani sa płacić PIT w wysokości liniowej stawki 19 proc. lub według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.). Jeżeli ich dochód przekroczy 1 mln zł, to dodatkowo muszą też uiścić 4-proc. daninę solidarnościową. Obecnie spółki te nie sa opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochody wspólnika spółki komandytowej (i jawnej) są opodatkowane jako dochody ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT w związku z art. 5b ust. 2.

Jak ma być od 2021r.?

Spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Osiągane przez wspólników przychody ze spółki komandytowej nie będą już traktowane jako przychody z działalności gospodarczej, tylko jako przychody z posiadanych przez nich kapitałów pieniężnych czyli udziałów w zyskach. Zostaną one opodatkowane w taki sam sposób jak dywidendy- 19 procent. Te dochody nie będą podlegały już jednak daninie solidarnościowej. Przewidziano również pewne zwolnienia, niemniej jednak możliwość skorzystania z nich będzie ograniczona. Nie będzie mógł z niego skorzystać komandytariusz posiadający równocześnie co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej. Ponadto ze zwolnienia nie skorzysta według przepisów komandytariusz, który pełni funkcję członka zarządu: spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacjach będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacjach będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Podsumowując:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tej formie prawej powinni przemyśleć jak prowadzić ją w przyszłym roku uwzględniając powyższe zmiany oraz jak mądrze ewentualnie przekształcić. Wszystkie działania powinny być dostosowane indywidualnie do prowadzonej działalności.


instagram rychlik.lawoffice

facebook - link u góry strony

Yotube Daria Rychlik

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page