top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Umowa darowizny - jak sporządzić i odwołać?

W najnowszym w filmie na kanale Youtube temat umowy darowizny.


Przedmiotem umowy darowizny może być budynek mieszkalny, kwota pieniężna, autorskie prawa majątkowe przelewie wierzytelności, zwolnieniu z długu, przejęciu długu tym samym sama treść umowy może wyglądać inaczej . Umowa sporządzana jest w formie katu notarialnego. Możecie jej w takiej formie nie sporządzić ale darowizna będzie ważna dopiero gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.Odwołanie darowizny:


- odwołanie darowizny jeszcze niewykonanej- wówczas gdy darczyńca popadł w niedostatek może dokonać jej odwołania jeżeli jeszcze jej nie wykonał, jeżeli wykonał może żądać od obdarowanego alimentów z tytułu tego że popadł w niedostatek na skutek tej czynności

- rażąca niewdzięczność- Niewdzięczność obdarowanego polega na takim jego zachowaniu względem darczyńcy, które nie daje się pogodzić z moralnym nakazem poszanowania osoby świadczącej bezpłatnie jakieś dobro. Cechę rażącej niewdzięczności może mieć zarówno działanie, jak i zaniechanie obdarowanego. Za przykład takiej niewdzięczności mogą na ogół służyć: ciężkie znieważenie darczyńcy, popełnienie innego przestępstwa skierowanego przeciwko jego mieniu lub osobie, opuszczenie darczyńcy w chorobie, niemające uzasadnienia zerwanie kontaktów rodzinnych itp. Każdy taki przypadek musi jednak podlegać indywidualnej ocenie w świetle wyżej opisanych przesłanek.


Uruchomienie tego mechanizmu następuje wskutek złożenia obdarowanemu przez darczyńcę oświadczenia woli o odwołaniu darowizny. Jest to jednostronne oświadczenie. W momencie złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny powstaje zobowiązanie do zwrotu jej przedmiotu.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page