top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Umowa deweloperska - jak czytać umowę, gdy kupujesz mieszkanie?

W ramach cyklu poświęconego umowom w obrocie prawnym na kanale Youtube opublikowany został film poświęcony umowie deweloperskiej. Jeżeli planujesz zakup mieszkania lub jesteś w trakcie przeprowadzenia tej transakcji ten film i informacje poniżej będą przydatne, abyście świadomie podpisali swoją umowę deweloperską. Zarówno film jak i niniejszy post z pewnością nie wyczerpią tematu w całości.
Zgodnie z tzw. ustawa deweloperską czyli ustawą z 16.09.2011 r. o Ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Deweloper powinien zawrzeć z kupującym umowę w formie aktu notarialnego. Ustawa określa także zasady dotyczące umowy i obowiązki dewelopera. Na etapie wstępnym macie prawo pozyskać informacje na temat całej inwestycji- zapoznać się projektem budowlanym, księga wieczystą, pozwoleniem na budowę, możecie również sprawdzić dewelopera sprawdzając dane w KRS elektronicznym ( informacji czy przypadkiem deweloper nie jest w likwidacji ) oraz sprawozdanie finansowe dewelopera ( jeżeli działa w formie spółki prawa handlowego).


Elementy umowy, na które powinniście zwrócić uwagę?


1. Informacje o nieruchomości, lokalu który chcesz zakupić – sprawdź czy dobrze wskazano w umowie jej numer, powierzchnię, opis lokalu (skład mieszkania), opis udziału w częściach wspólnych, numer księgi wieczystej, opis położenia nieruchomości np. położenie na terenie parku narodowego, rewitalizacji, opis zawartości księgi wieczystej czy jest zgodny z aktualnym stanem księgi wieczystej, informacja o zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa, podatków dewelopera, określenie usytuowania w budynku lokalu.

2. Cena nabycia- sprawdzić należy czy w umowie umieszczona jest poprawna kwota oraz regulamin wpłat poszczególnych transz. Warto też wczytać się w zapisy dotyczące ewentualnej zmiany stawki podatku vat, wówczas cena też będzie zwiększona lub zmniejszona. To ma znaczenie gdy kupujesz nieruchomość na której odbiór będziesz czekać np. 2 lata.

3. Zapisy dotyczące zmiany parametrów mieszkania – należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące zmiany metrażu zakupionego lokalu i odniesienia do zmiany ceny lokalu. Ważna kwestia ponieważ najczęściej kupujecie lokale w budynkach, które jeszcze nie zostały wybudowane. Po wzniesieniu metraż lokalu tzn . lokal może być nieznacznie mniejszy lub większy. Nie są to duże różnice ale warto uregulować te kwestie. Kluczowe jest zmniejszenie ceny w przypadku mniejszego metrażu lub jej zwiększenie w przypadku większego. Jeżeli metraż będzie mniejszy wtedy deweloper powinien zwrócić nadpłatę, natomiast jeżeli będzie mniejszy wtedy kupujący będzie zobowiązany dopłacić brakująca kwotę.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac planowany – warto zwrócić uwagę na regulacje dotyczące opóźnienia w pracach nie zawsze taki zapis znajdziemy w umowie jednak jest istotny.

5. Oświadczenia nabywców- zwróć uwagę jaka jest treść twojego oświadczenia w umowie, zwykle obejmuje ono oświadczenie co otrzymałeś od dewelopera jakie dokumenty, na co wyrażasz zgodę. Np. często zamieszcza się zgodę na umieszczenie banerów reklamowych przez właścicieli lokali niemieszkalnych w nieruchomości, budynku nieodpłatnie. To ważne aby sprawdzisz ten punkt na wypadek ewentualnych sporów.

6. Zasady odbioru lokalu – ważny jest termin zwykle wskazuje się do kiedy deweloper budynek wybuduje, następnie że obiór nastąpi we wskazanej liczbie dni od tej daty np. 60 dni. Zwróć uwagę w jaki sposób zostaniesz o tym terminie zawiadomiony. Ponadto czytając umowę należy zwróć uwagę na zapis kto może być razem z tobą obecny na odbiorze lokalu.

7. Możliwości odstąpienia od umowy – przysługuje ci prawo odstąpienia od umowy np. jeżeli umowa nie zawiera wszystkich elementów, o których mówi ustawa, jeżeli informacje z umowy są niezgodne z prospektem informacyjnym, który otrzymałeś. Należy wczytać się w te zapisy i porównać je z zapisami ustawy.

8. Kary umowne - nie w każdej umowie znajdziemy takie zapisy, czasem znajdziemy takie które odnoszą się do konkretnego artykułu ustawy.


instagram rychlik.lawoffice

facebook - link u góry strony

Yotube Daria Rychlik

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page