top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Umowa o dział spadkuTaka umowa stosowana będzie w specyficznej sytuacji, jednak w przypadku kiedy w takiej sytuacji się znajdziesz warto zapoznać się z kilkoma informacjami poniżej i filmem.

Kiedy ją sporządzamy?

Nie zawsze będzie możliwe jej sporządzenie, mam tu na myśli okoliczności, w których się znajdujemy. Podstawową przesłanką do jej sporządzenia jest istnienie porozumienia pomiędzy spadkobiercami co do części lub całości składników majątku. Tym samym umowa może dotyczyć tylko części spadku lub całości jego składników. Jeżeli takiej zgody nie ma działu musi dokonać sąd.

Forma jej sporządzenia

Zasadniczo jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub przedsiębiorstwo należy sporządzić ją w formie aktu notarialnego. W pozostałych przypadkach forma nie jest wskazana, może być dowolna. Najlepiej jednak, żeby miała formę pismeną, również dla celów dowodowych.

Co powinna zawierać umowę?

-strony umowy czyli spadkobierców, których dotyczy umowa

- wskazanie czy umowa dotyczy części czy całości spadku

- jeżeli dotyczy części należy wskazać składniki majątku jakie obejmuje umowa

- wskazać należy w jaki sposób strony dzielą się składnikami spadku, co przysługuje komu np. JK samochód, DK pieniądze na koncie,


Jakie mogą być możliwości i warianty przyznania podziału składników spadku?

Dział spadku może być dokonany w różny sposób, a mianowicie: fizyczny podział spadku stosownie do wielkości udziałów spadkowych, przyznanie spadku jednemu lub niektórym ze spadkobierców, sprzedaż spadku osobie trzeciej i podział uzyskanej kwoty między spadkobierców stosownie do wielkości ich udziałów spadkowych. Możliwe jest przyznanie określonego udziału spadkowego (przedmiotów spadkowych) dwóm lub więcej spadkobiercom na współwłasność (art. 1044 k.c.), a także przyznanie jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych (art. 212 § 2 k.c.). Podział fizyczny spadku jest podziałem najbardziej odpowiednim dla spadkobierców i jeżeli nie wiąże się z fizycznym podziałem rzeczy, w tym także nieruchomości, może być dokonany bez ograniczeń.

Co jeszcze można dokonać w treści umowy?

W dziale spadku dokonywanym także w drodze umowy oprócz podziału majątku spadkowego mogą być regulowane również inne kwestie. Możliwe jest między innymi zamieszczanie w umowie postanowienia o zaliczeniu darowizn na schedy spadkowe w zakresie oznaczonym w art. 1039 i n. k.c. bądź w innym zakresie. Umowny dział spadku może zawierać także postanowienia o rozliczeniach z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych nakładów lub spłaconych długów spadkowych. W razie nieprzeprowadzenia takich rozliczeń i braku zastrzeżenia w umowie, że zostaną one przeprowadzone w dziale spadku, po zawarciu umowy o dział spadku nie można już dochodzić tych roszczeń (art. 618 § 3 w zw. z art. 688 k.p.c.).


Youtube Daria Rychlik

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page