top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Walentynki- ciekawe orzeczenia sądów


Walentynki święto, które zapisało się w naszych kalendarzach. Tło tego święta znalazło również odzwierciedlenie w kilku ciekawych wyrokach sądowych, o których w dzisiejszym artykule napiszę. Blog poświęcony jest tematyce prawnej, więc zostając w tej tematyce wspomnę o ciekawych orzeczeniach.


Właściwe zachowanie przełożonego w miejscu pracy wobec pracowników było przedmiotem rozważań sądów wielokrotnie pod kątem roszczeń kierowanych przez pracowników. Zgodnie z orzeczeniem, o którym chce wspomnieć zachowanie, którego dopuścił się przełożony wobec pracownic zakładu pracy jest naruszeniem zasad współżycia społecznego i naruszyło godność innych pracowników. Ponadto wywołało konflikt w środowisku pracy. Przełożony bezpośredni pracownic w dniu Walentynek wysłał do nich kartki walentynkowe. Pracownice nie aprobowały takiego zachowania, a treścią kartek walentynkowych poczuły się zastraszone. Do tego stwierdziły, że zachowanie to było dla nich samych obraźliwe. Zakładem pracy była publiczna uczelnia. Przełożony tłumaczył się stwierdzając, że kartki miały wymiar prywatny. Na skutek skargi pracownic po zbadaniu sprawy uczelnia rozwiązała stosunek pracy. Pomimo wniesienia pozwu o przywrócenie do pracy zarówno Sąd Rejonowy jak i Sąd Apelacyjny nie uznały jego wniosku i oddaliły powództwo. – Sąd Okręgowy w Gliwicach z dnia 15.09.2016, VIII Pa 61/16.


Kolejne ciekawe orzeczenie dotyczy konkursu ślubnego, którego wyniki ogłoszone zostały w walentynki. Nagrodą w konkursie był samochód o wartości 55 000 zł. W konkursie do dnia 13 lutego wygrywał Pan X, który jednak tuż przed samym ogłoszeniem został wyprzedzony przez Pan Y, który ostatecznie wygrał nagrodę. Powództwo do sądu zostało wniesione przez Pana X, który powoływał się na błędy w treści regulaminu dotyczącego daty zakończenia konkursu i liczenia głosów. Pan X wniósł o zasądzenie na jego rzecz równowartości samochodu. Sąd pierwszej instancji nie uznał roszczenia Pan X, Sąd Apelacyjny zasądził te kwotę na rzecz Pana X. Natomiast Sąd Najwyższy zdecydował, że Panu X się nie należy. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia sygn. 30 października 2019r., akt V CSK 134/18.


Dodam, że w związku z obostrzeniami COVID-19 wybierając się do kina w Walentynki liczyć trzeba się z tym, że zachować należy zasady sanitarnego dystansu. Zgodnie z rozporządzeniem należy zajmować co drugi fotel oraz powinno się przebywać w kinie w maseczce.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page