top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Załatwianie spraw urzędowych e-mailem - tylko z podpisem elektronicznym

Składnie wniosków do urzedów, podań szczególnie obecnie jest możliwe przy wykorzystaniu środków porozumiewania się elektronicznie. Najczęściej można to zrobić z wykorzystaniem naszego profilu zaufanego. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy wysyłamy do Urzędu wniosek lub pismo na adres mailowy Urzędu lub konkretnego urzędnika.


Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sygn. akt III SA/Gd 933/20). w sytuacji wniesienia odwołania za pośrednictwem e-maila zgodnie z art. 63 § 1 kpa powinna ono zostać podpisane weryfikowalnym podpisem kwalifikowanym. W braku takiego podpisu osoba, które je wniosła powinna zostać wezwana do uzupełnienia braku formalnego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page