top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Zakaz konkurencji przez członków zarządu – na czym polega? Jak uzyskać zgodę na jego uchylenie?Zakaz działalności konkurencyjnej obejmuje:

1) Zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi

2) Zakaz uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, uczestniczenia w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu

3) Zakaz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.Zgoda na uchylenie zakazu

Jak sugeruje tytuł można ją uchylić poprzez uzyskanie zgody od organu powołującego zarząd na uchylenie takiego zakazu. Aby jednak prowadzić działalność konkurencyjną legalnie trzeba uzyskać na to zgodę. Nie można zwolnić z tego obowiązku. Zasadniczo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników lub wspólnika, a Rada nadzorcza w przypadku spółki akcyjnej.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page