top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Zastrzeżenie osobistego wykonania zamówienia


Zgodnie z art.121 pzp zamawiający może zastrzec w treści SWZ, że pewne kluczowe zadania składające się na przedmiot zamówienia wykonawca ma wykonać osobiści, nie może posłużyć się podwykonawcami. Ustawodawca wskazał konkretnie w związku z jakimi zamówieniami to ma nastąpić. Chodzi konkretnie o:

1)zamówień na roboty budowlane lub usługi lub

2)prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.


Co jednak w sytuacjach tzw, odmiennych kiedy mimo wskazania tych czynności w SWZ oferty tego nie uwzględniają?


Może zdarzyć się, że zamawiający w SWZ wyraźni wskazał te kluczowe zadania, które wykonawca ma wykonać osobiści, jednak otrzymując ofertę od wykonawcy okazuje się, że wskazał on na udział podwykonawców. W treści nie wskazał jednak czy ich udział dotyczy całości zamówienia lub konkretnych zadań, czynności składających się na przedmiot zamówienia. Wówczas aby dokładnie zweryfikować taka ofertę i ocenić czy należy ją może odrzucić lub ocenić konieczne jest skierowanie do wykonawcy o wyjaśnienie jej treści yj. wskazanie konkretnie jakie czynności wykonać ma podwykonawca.

Co należy rozumieć przez osobiste wykonanie?

Osobiste wykonanie oznacza brak możliwości skorzystania z podwykonawcy, ale także zasobów innego podmiotu, który oferuje swój potencjał. Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych Nr 3/2019 wyraził opinię- "Zamawiający nie może bezpodstawnie ograniczyć lub zakazać wykonawcom, polegania na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jedyną podstawą do ograniczenia polegania na zdolnościach innych podmiotów jest art. 36a ust. 2 starego PZP. Na podstawie art. zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach dostaw, tym samym wykluczając możliwość polegania na zasobach innego podmiotu.

Jak i kiedy wskazać na osobiste wykonanie?

Zamawiający decydując się wskazać w treści SWZ jakie konkretnie zadania wykonawca ma wykonać osobiście powinien mieć pewność przede wszystkim, że wykonawca będzie w stanie je osobiście zrealizować. Tym samym w pozostałym zakresie dopuścić udział podwykonawcy. Wskazać można w zależności od rodzaju zamówienia ilościowo, metrowo, wskazać konkretnie czynności.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

92 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page