top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Zatajenie wyjazdu przed pracodawcą sankcja dyscyplinarne zwolnienie


Sąd Okręgowy w Olsztynie nie uwzględnił powództwa pracownika o odszkodowanie z tytułu niesłusznego zwolnienia dyscyplinarnego z pracy, tym samym uznając to zwolnienie za uzasadnione. Podstawę do wydania tego orzeczenia stanowiła sprawa pracownika magazynu spożywczego, który w miesiącu marcu 2020r. udał się za granicę nie zgłaszając tego pracodawcy. Po powrocie również tego nie zgłosił i nie odbywając kwarantanny wrócił do pracy naruszając zasady sanitarne i narażając życie i zdrowie innych pracowników firmy. Pracodawca powziąwszy informację o tym zwolnił pracownika dyscyplinarnie. Pracownik nie zgodził się z podstawami tego odwołania i wniósł powództwo do Sądu. Pracownik twierdził, że nie ma obowiązku informować pracodawcy gdzie udaje się w czasie urlopu.

Przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracownika obowiązku zgłaszania miejsca pobytu w czasie trwania urlopu. Niemniej jednak pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo innych pracowników. Tym samym w ocenie Sądu w dobie pandemii jeżeli pracownik przebywa w krajach, gdzie są potwierdzone przypadku zachorowań pracodawca ma prawo zapytać gdzie urlop spędza pracownik. Mamy tutaj jednak przede wszystkim naruszenie podstawowych zasad pracowniczych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W niniejszej sytuacji miała miejsce podstawa prawna do rozwiązania umowy, o której mowa w art. 52 Kodeksu pracy.Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page