top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w RP

Rząd pracuje nad usprawnieniem regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia pracowników narodowości ukraińskiej w Polsce. Niemniej dopóki nie zostaną opracowane na teraz aktualne zostają przepisy ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia. Poniżej kilka informacji przydatnych do zatrudnienia pracownika z Ukrainy.


Pracownika można zatrudnić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Należy je wysłać do właściwego według siedziby pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. Do oświadczenia należy dołączyć załączniki takie jak: potwierdzenie uiszczenia opłaty 30 zł, skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, skan paszportu zapisanych stron, skan podpisanego oświadczenia pracodawcy pod odpowiedzialnością karną dotyczącą okoliczności, których mowa w art. 88 z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia.


Wypełniając oświadczenie należy o w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, aby rodzaj pracy, który tam wpiszemy nie był w nim wymieniony w tym rozporządzeniu. Istotne jest także ustalenie podstawy wyjazdu do kraju , niemniej w niniejszej sytuacji przesłanki z art. 87 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia będą spełnione. Pamiętać należy, że umowa z pracownikiem powinna być sporządzona w języku polskim i ukraińskim, w szczególności dla osób, które nie znają języka polskiego. Pracodawca w terminie 7 dni po dacie rozpoczęcia pracy, powinien potwierdzić w urzędzie, że zatrudnił pracownika.


Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas na adres : d.rychlik@kancelariaattorney.pl


8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page