top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Zmiana treści SWZ związana ze zmianą ogłoszenia

Zmiana treści swz przed upływem terminu składania ofert


W tzw. uzasadnionych wypadkach zamawiający może dokonać takiej zmiany. Tak zmiana musi być opublikowana co do zasady na stronie internetowej, ale nie zawsze. Jeżeli jednak zamawiający odstąpi od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej lub wprowadzi poufny charakter informacji zawartych w SWZ o takiej zmianie informuje się wykonawców bezpośrednio.
Zmiana ogłoszenia i publikacja na stronie


Zgodnie z art. 137 jeżeli zmiana SWZ spowoduje zmianę ogłoszenia wówczas trzeba pamiętać o zasadzie z ust. 5 tego przepisu. Tym samym najpierw zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.


Sytuacje nagłe


Analiza tego przepisu doprowadza do wniosku, że w przypadku sytuacji nagłych tzn. gdy np. na skutek wniosku o wyjaśnienie SWZ, które okażą się istotne i wpłyną np. na dzień przed terminem składania ofert w związku z treścią art. 137 ust.5 zmiana będzie niemożliwa do wprowadzenia.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page