top of page

Zamówienia publiczne 

Prowadzenie postępowań 

Kancelaria prowadzi w imieniu Zamawiających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postępowania wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Przygotowujemy równiez kompletną dokumentację postępowania dla Klientów. 

Doradztwo prawne i reprezentacja  przed KIO i sądami 

Kancelaria prowadzi aktywne doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajowa Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. 

Szkolenia 

Kancelaria prowadzi również szkolenia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla pracowników administracji państwowej i podmiotów prywatnych. 

Zrzut ekranu 2023-05-3 o 14.06.39.png

Chcesz poznać naszą ofertę?

Wszelkie szczegóły na temat Naszej oferty otrzymasz kontaktując się z nami. Zapraszamy do kontaktu. 

Zapraszamy również do odwiedzenia Bloga i naszego kanału na Youtube tam znajdziesz dużo informacji. 

bottom of page